- Arrest van 28 maart 2012

28/03/2012 - 2010/AB/739

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De blijvende arbeidsongeschiktheid in de zin van de AOW moet worden gedefinieerd in verhouding tot de beroepsactiviteiten die het slachtoffer nog kan uitoefenen en die het slachtoffer in staat stellen op regelmatige wijze in zijn levensonderhoud te voorzien. De in acht te nemen arbeidsmarkt dient te worden beoordeeld met inachtneming van het realiteitsbeginsel, en niet op basis van utopieën.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE SEKTOR

  • Schadeloosstelling

  • Blijvende ongeschiktheid

  • Evaluatie.