- Arrest van 28 maart 2012

28/03/2012 - 2010/AB/1036

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De werkgever die een werknemer omwille van een dringende reden ontslaat omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid en een leugenachtige houding aangenomen zou hebben, maar hem vervolgens een mindere functie zonder financiële weerslag voorstelt, kan niet langer volhouden dat er sprake was van een dringende reden die iedere beroepsmatige samenwerking definitief onmogelijk maakt.

Deze werkgever handelt trouwens met een laakbare lichtzinnigheid. In die omstandigheden is het ontslag willekeurig.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Beëindiging

  • Dringende reden

  • Later voorstel tot uitoefening van een mindere functie

  • Onverenigbaargheid met het beginsel van de dringende reden

  • Willekeurig ontslag.