- Arrest van 23 april 2012

23/04/2012 - 2010/AB/304

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De niet-naleving van de procedure bepaald in het K.B. van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers of van een bepaling ervan oefent geen invloed uit op de modaliteiten van het bewijs van de definitieve arbeidsongeschiktheid. Ze beperkt dat bewijs evenmin : het kan door alle middelen van recht worden geleverd.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Einde van de overeenkomst

  • Overmacht

  • Arbeidsongeschiktheid

  • Bewijs van het definitief karakter

  • Niet-naleving van de procedure bepaald in het koninklijk besluit van 28 mei 2003

  • Geen invloed.