- Arrest van 23 april 2012

23/04/2012 - 2010/AB/331

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Teneinde de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn verweer voor te bereiden en passend te voeren, moet de oproeping voor een verhoor voorafgaandelijk een zwaarwichtige beslissing van een overheid noodzakelijk gewag maken van de overwogen maatregel of beslissing.

De schadevergoeding toegekend omwille van de niet-correcte naleving van de verplichting tot voorafgaand verhoor, bepaald door de schade voortvloeiend uit de derving van een kans zijn betrekking te behouden (5.000 EUR), mag worden gecumuleerd

met de vergoeding voor willekeurig ontslag bepaald in het artikel 63 A.O.W.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Ontslag

  • Overheid

  • Voorafgaand verhoor

  • Inhoud van de oproeping

  • Schadevergoeding

  • Cumul met de vergoeding voor willekeurig ontslag.