- Arrest van 26 april 2012

26/04/2012 - 2011/AB/476

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wanneer de gezondheidstoestand van de verzekerde weer dezelfde is als voor de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid kan hij niet meer als arbeidsongeschikt worden erkend als bedoeld in artikel 100 van de gecoördineerde wet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Wet van 14/7/1994, artikel 100

  • Terugkeer naar de vooraf bestaande toestand.