- Arrest van 30 mei 2012

30/05/2012 - 2011/AB/163

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De betaling van een premie ondergeschikt maken aan de aanwezigheid in het bedrijf op het gewone tijdstip van de uitkering maakt van dat recht een voorwaardelijk, geen eventueel recht.

De voorwaarde aanwezig te zijn in de onderneming op het tijdstip van de uitkering van de premie is geen zuiver potestatieve voorwaarde.

Die voorwaarde is in beginsel geldig, tenzij de werkgever de bedoeling had te ontsnappen aan de betaling van de premie. In dat geval beging hij een fout met als gevolg dat de voorwaarde voor verwezenlijkt wordt gehouden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • burgerlijk wetboek

  • Loon

  • Veranderlijk loon

  • Voorwaarde van aanwezigheid in de onderneming op het tijdstip van de betaling

  • Voorwaardelijk en geen eventueel recht

  • Geldigheid van het beding.