- Arrest van 4 juni 2012

04/06/2012 - 2010/AB/237

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De vergoeding voor willekeurig ontslag bepaald in artikel 63 A.O.W. is geen morele schadevergoeding.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • WERKLIEDEN

  • Willekeurig ontslag

  • Artikel 63 A.O.W.

  • Forfaitaire vergoeding

  • Aard