- Arrest van 21 juni 2012

21/06/2012 - 2010/AB/636

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

In toepassing van artikel 55 van de AOW «mag geen enkel vervalbeding door de verzekeringsonderneming worden ingeroepen tegen de personen die rechten op een vergoeding kunnen laten gelden». Uit deze wettelijke bepaling en artikel 9 van het KB van 21/12/1971 volgt dat, zolang het contract loopt, het slachtoffer van een arbeidsongeval, of zijn rechthebbenden, in ieder geval vergoed moeten worden. Zonder bewijs van opzegging van het contract door de verzekeraar wegens niet-betaling van de premies, heeft iedere schorsing van het contract geen invloed op de vergoedingsrechten van het slachtoffer.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE SEKTOR

  • Dekking

  • Niet-betaling premies

  • Weerslag.