- Arrest van 28 juni 2012

28/06/2012 - 2011/AB/987

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Bij twijfel over het tijdstip vanaf wanneer de termijn van 30 dagen begint te lopen, moet de rechter die de staat van kosten en ereloon van de deskundige begroot, rekening houden met de betwisting ervan, zelfs indien die te griffie is neergelegd meer dan 30 dagen na ontvangst van het verslag.

Bij een verslag van niet-bevinding moet de staat worden verminderd tot het bedrag dat voor de administratieve kosten is verschuldigd.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • GERECHTELIJK WETBOEK

  • Artikel 991

  • begroting van de staat van kosten en ereloon van de deskundige

  • Betwisting

  • Verslag van niet-bevinding