- Arrest van 5 september 2012

05/09/2012 - 2010/AB/1064

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het ressort van een paritair comité wordt bepaald door de hoofdactiviteit van de onderneming, tenzij het oprichtingsbeslit een ander criterium bepaalt, voor zover er personeel voor deze activiteit instaat.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN

  • COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • Sociale zekerheid van de werknemers

  • Paritair comité

  • Ressort

  • Stages voor culturele en artistieke animatie voor kinderen tegen betaling georganiseerd in een voormalige school

  • Aanvullende paritaire comités.