- Arrest van 6 september 2012

06/09/2012 - 2008/AB/51380

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het artikel 42 van de Programmawet van 8 juni 2008 heeft een derde paragraaf toegevoegd aan artikel 2 van de Wet van 5 mei 1865, in werking getreden op 1 januari 2009, waarin de wettelijke interestvoet in sociale zaken op 7% wordt bepaaid. Deze interestvoet is zowel van toepassing op de betaling van achterstallige sociale zekerheidsbijdragen als op terugbetalingen van onverschuldigd betaalde sociale zekerheidsbijdragen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • Sociale zekerheidsbijdragen

  • Bijdragen

  • Terugbetaling

  • Interestvoet

  • Onverschuldigde betaling

  • Wet van 5 mei 1865

  • Artikel 2, § 3.