- Arrest van 6 september 2012

06/09/2012 - 2012/CB/9

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Voor een handelsvertegenwoordiger wiens loon voornamelijk bestaat uit commissies berekend op basis van het zakencijfer in zijn sector, is de wijziging van die sector van aard de vrees te wettigen voor een gevoelige daling van zijn loon en van zijn winstcapaciteit. Dit bewijst de urgentie, omdat een bodemprocedure niet bij macht is dat nadeel te vermijden.

Niettegenstaande het contractueel beding dat de werkgever machtigt de sector van de vertegenwoordiger te wijzigen, heeft deze een schijnbaar recht zich te verzetten tegen een dergelijke wijziging in de mate waarin dat beding bepaalt dat de winstcapaciteit niet mag worden aangetast.

De kortgedingrechter mag voorlopig (twee maand vanaf de uitspraak van de beslissing) de sectorwijziging die de werkgever wil opleggen opschorten.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • GERECHTELIJK RECHT

  • Kortgeding

  • Dringendheid

  • Schijn van recht

  • Toepassing

  • Eenzijdige wijziging van de verkoopssector.