- Arrest van 22 oktober 2012

22/10/2012 - 2011/AB/1136

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Een ontslag om een motief in verband met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer kan toch willekeurig zijn wanneer het moeif kennelijk onredelijk is. Het komt de feitenrechter toe te oordelen of het gedrag of de geschiktheid van de werman een legitieme ontslagreden vormt.


Arrest - Integrale tekst

Tekst van het arrest ontbreekt.

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • WERKLIEDEN

  • Willekeurig ontslag

  • Artikel 63 A.O.W.

  • Motief in verband met de geschiktheid of het gedrag van de werkman

  • Kennelijk onredelijk motief

  • Marginale toetsing van de rechter.