- Arrest van 12 november 2012

12/11/2012 - 2010/AB/885

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De werknemer die de betaling vordert van overuren moet niet alleen bewijzen dat ze werden gepresteerd, maar ook dat dit gebeurde op verzoek of met de goedkeuring van de werkgever.

Indien de werknemer niet akkoord gaat met het motief voor de werkloosheid vermeld op het formulier C4, kan de rechtbank niet de afgifte bevelen van een anders opgesteld formulier C4. De vermelding van een verkeerd motief kan evenwel aanleiding geven tot een vergoeding, indien het aangegeven motief schade berokkend heeft aan de werknemer.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSREGLEMENTERING

  • ARBEIDSDUUR

  • Overuren

  • Bewijs

  • Sociale documenten

  • Formulier C4.