- Arrest van 22 november 2012

22/11/2012 - 2010/AB/556

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Artikel 159 van de Grondwet staat, in geval van onwettigheid, de rechter toe de administratieve handeling te weigeren maar staat hem niet toe die te annuleren.

De vraag tot annulering van een beslissing van het RIZIV die buiten de termijn wordt ingediend, moet onontvankelijk worden verklaard, zelfs wanneer die vraag op artikel 159 van de Grondwet is gegrond.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • GRONDWET

  • Art. 159

  • Exceptie van onwettigheid.