- Arrest van 26 november 2012

26/11/2012 - 2011/AB/192

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Enkel de rechter is bevoegd om de ongeschiktheid die voortvloeit uit een arbeidsongeval te bepalen.

M.b.t. de blijvende ongeschiktheidsgraad toegekend door de gereehtsdeskundige (85%), heeft deze laatste weliswaar terecht overwogen dat het slachtoffer het gebruik van de bovenste ledematen behield, doch ten onrechte heeft hij gemeend dat een deeltijdse arbeid voor het slachtoffer toegankelijk bleef.

Men kan inderdaad moeilijk vatten welke deeltijdse arbeid er in concreto en daadwerkelijk voor het slachtoffer toegankelijk

zou blijven, zelfs arbeid die slechts het gebruik van de bovenste ledematen vereist, gelet op het feit dat de problemen van

urinaire en faecale incontinentie van het slachtoffer zich op onvoorzienbare wijze voordoen, bij de minste geleverde inspanning, zelfs bij het lachen of het niezen, of nog bij de minste verplaatsing. Het slachtoffer behoeft immers gemiddeld 4 of 5 maal per dag sanitaire verzorging en het wisselen van kledij, hetgeen slechts kan gebeuren in een aangepaste ruimte, die is uitgerust met een douche en met de hulp van hiertoe bevoegde personen, op het gevaar ernstige huidaandoeningen op te lopen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE SEKTOR

  • Slachtoffer met een blijvende paraplegie

  • Blijvende ongeschiktheid van 85% toegekend door de gerechtsdeskundige

  • Blijvende ongeschiktheid van 100% weerhouden door de rechter

  • Hulp van derden: maximale toekenning.