- Arrest van 18 januari 2012

18/01/2012 - 2011/AG/96

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het VAPH om af te wijken van de verblijfsvoorwaarden van het decreet. De rechter heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht.


Arrest - Integrale tekst

Zie pdf.

Vrije woorden

  • Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het VAPH om af te wijken van de verblijfsvoorwaarden van het decreet. De rechter heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht.