- Arrest van 12 oktober 2012

12/10/2012 - 2011/AG/231

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het recht op een aanvullende opzegvergoeding, ontstaan ingevolge een opzegging met een te korte opzeggingstermijn, alsook het recht op de bijzondere ontslagvergoeding waarop een onregelmatig ontslagen preventieadviseur recht heeft, gaan verloren in geval van tegenopzegging door de bediende.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSREGLEMENTERING

  • ARBEIDSWET ARBEIDSOVEREENKOMST

  • OPZEGGING

  • TE KORTE OPZEGGINGSTERMIJN

  • OPZEGGINGSVERGOEDING

  • RECHT

  • TEGENOPZEGGING