- Arrest van 10 februari 2012

10/02/2012 - 2011/AR/66

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wanneer een eenvoudige invordering 12 jaar lang aansleept en de RSZ de procedure niet heeft benaarstigd, kan de nalatige werkgever, die ongelukkig en te goeder trouw is, een afbetalingsplan worden toegestaan dat in verhouding staat tot de mate waarin de normale procesduur werd overschreden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS Algemene regeling

  • Invorderen RSZ -bijdragen

  • Onredelijk lange duur van de procedure

  • Ruime termijnen van respijt