- Arrest van 13 april 2012

13/04/2012 - 2010/AR/264

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De opdrachtgever die beroep doet op een aannemer die eerlang geregistreerd was, maar nadien niet meer, kan zich niet beroepen op de goede trouw om aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 30bis van de RSZ-wet te ontsnappen. De RSZ kan in casu niet verweten worden niet eerder te hebben gedagvaard in faillissement, maar moet wel het regresrecht van de opdrachtgever mogelijk maken door de beschikbare informatie over te maken zodat de oprdrachtgever in de plaats van de RSZ de overige hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgevers kan aanspreken voor hun contributief deel.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS Algemene regeling

  • Niet-geregistreerde aannemer Hoofdelijke aansprakelijkheid

  • Goede trouw Subrogatie- en regresrecht