- Arrest van 9 januari 2013

09/01/2013 - 2010/AB/975

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De uitsluiting van de werkloze die geen gevolg geeft aan een oproeping van Actiris is geen sanctie maar een maatregel ten aanzien van een werkloze die niet voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van wachtuitkeringen zodat geen vermindering van de uitsluiting kan worden overwogen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSVOORZIENING

  • WERKLOOSHEID

  • Werkloze die van de wachtuitkeringen geniet

  • Geen gevolg aan een oproeping van Actiris

  • Tijdelijke uitsluiting van het genot van de uitkeringen

  • Aard van de beslissing.