- Arrest van 15 januari 2013

15/01/2013 - 2011/AB/771

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De conventionele beëindiging gesloten onder de bedreiging de politie erbij te halen, gerechtelijke vervolgingen in te stellen en een ontslag wegens een dringende reden te geven bewijzen niet het onrechtmatig karakter van het geweld, tenzij het willekeurig zou zijn. Zulks is het geval indien bewezen wordt dat de verwijten aan de werknemer klaarblijkelijk ongegrond zijn en de werkgever te kwader trouw is.

Het onrechtmatig karakter van het geweld kan ook voortvloeien uit de omstandigheden waarin de overeenkomst werd getekend; die omstandigheden verplichten niet een bedanktijd of de mogelijkheid tot bijstand aan de werknemer te gunnen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • BURGERLIJK RECHT

  • Conventionele beëindiging

  • Gebrek in de toestemming

  • Moreel geweld

  • Voorwaarden.