- Arrest van 15 januari 2013

15/01/2013 - 2011/AB/844

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het loonkarakter van een voordeel (een kostenvergoeding die gedeeltelijk beantwoordt aan een verdoken loon) wordt niet beïnvloed door het feit dat het fiscaal niet werd aangegeven; een forfaitaire onkostenvergoeding die dubbel gebruik uitmaakt met daadwerkelijk terugbetaalde kosten maakt een verdoken loon uit.

De wettelijke schorsingsperioden van de opzeggingstermijn (ziekte, vakantie) verlengen deze termijn zelfs indien partijen een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn zijn overeengekomen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Ontslag

  • Opzeggingsvergoeding

  • Kostenvergoeding

  • Niet aangegeven als loon

  • Dubbel gebruik

  • Opzeggingstermijn

  • Door de werknemer aanvaarde vrijstelling van de opzeggingstermijn.