- Arrest van 15 januari 2013

15/01/2013 - 2011/AB/801

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het begrip jaarlijkse vakantie bedoeld in artikel 28, 1°, A.O.W. moet ruim worden geïnterpreteerd en omvat niet alleen de door de wet toegekende vakantiedagen maar ook de bijkomende verlofdagen toegekend door een collectieve arbeidsovereenkomst, een individuele arbeidsovereenkomst of een beslissing van de werkgever.

De compensatiedagen, die een vorm van vermindering van de arbeidsduur uitmaken en die niet worden toegekend teneinde het aantal dagen jaarlijkse vakantie te verhogen, maken geen deel uit van de jaarlijkse vakantie.

De werknemer, aan wie verlofdagen verschuldigd als tegenprestatie voor de vermindering van de arbeidstijd geheel of gedeeltelijk niet werden toegekend, heeft recht op het loon voor die dagen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Opzegging

  • Opschorting van de loop

  • Extralegale vakantie

  • Toepassing

  • Loon

  • Verlofdagen toegekend als tegenprestatie voor de vermindering van de arbeidstijd

  • Niet-opgenomen vakantiedagen

  • Loon verschuldigd.