- Arrest van 28 februari 2013

28/02/2013 - 2010/AB/1171

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Vanaf 1 januari 2010 stemt het maximumbedrag van de inkomsten voor de toekenning van de verhoogde kinderbijslagen

overeen met het maximum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor de werknemer met personen ten laste zoals vastgesteld bij het koninklijk besluit van 3 juli 1996.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • GEZINSBIJSLAG

  • Gezinsuitkeringen

  • Recht op verhoogde kinderbijslagen

  • Toekenningsvoorwaarde

  • Maximumbedrag van de inkomsten

  • Vaststelling vanaf 1 januari 2010.