- Arrest van 8 maart 2013

08/03/2013 - 2011/AB/816

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De onmogelijkheid om rekening te houden met de periode van de bezoldigde activiteit die vereist is om te voldoen aan de voorwaarde voor de toekenning van de « moederschapshulp », terwijl dit voor het recht op moederschapsrust niet het geval is, is discriminatoir.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN

  • SOCIAAL STATUUT

  • Stopzetting van een bezoldigde activiteit

  • Activiteit van zaakvoerder van een vennootschap

  • Aansluiting bij het sociaal statuut

  • Bevalling

  • Aanvraag voor «moederschapshulp»

  • Voorwaarde

  • Onderwerping tijdens de twee kwartalen die het kwartaal van de bevalling zijn voorafgegaan

  • Discriminatie.