- Arrest van 13 maart 2013

13/03/2013 - 2010/AB/1068

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De forfaitaire vergoeding bepaald in het artikel 63 A.O.W. heeft dezelfde aard als de opzeggingsvergoeding. Ze is bijgevolg onderworpen aan de sociale inhoudingen en de bedrijfsvoorheffing.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • WERKLIEDEN/ARBEIDERS

  • Willekeurig ontslag

  • Artikel 63 A.O.W.

  • Forfaitaire vergoeding

  • Aard

  • Onderworpen aan de sociale inhoudingen en de beroepsvoorheffing.