- Arrest van 20 maart 2013

20/03/2013 - 2011/AB/484

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Aangezien het arrest van 26 mei 2005 zich enkel uitspreekt over de ontvankelijkheid van de vordering ingediend tot vernietiging van de administratieve beslissing door het verzoekschrift van 14 november 2002 betreft het gezag van gewijsde niet de ontvankelijkheid van de vordering ingediend door de dagvaarding van 24 juni 2005.

Het verzoekschrift van 14 november 2002 heeft de verjaring niet gestuit krachtens het artikel 700, iid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien de niet ontvankelijkheid van de vordering ingediend door dit verzoekschrift voor de inwerkingtreding van deze bepaling werd vastgesteld.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • RECHTSWETENSCHAP

 • RECHT

 • WETGEVING

 • GERECHTELIJK RECHT

 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • Rusthuis voor bejaarden

 • Aanvraag tot tussenkomst van de RIZIV

 • Laattijdige toezending van de bewijsstukken

 • Afwijzing van de aanvraag

 • Betwisting van de beslissing door middel van een verzoekschrift

 • Niet ontvankelijk

 • Betwisting door middel van een dagvaarding

 • Ontvankelijkheid

 • Gezag van gewijsde

 • Verjaring

 • Stuiting.