- Arrest van 7 april 2013

07/04/2013 - 2012/AB/172

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De premie toegekend aan werknemers als « vorm van morele vergoeding omwille van de stopzetting van een goed

draaiende bedrijfsafdeling die haar enige afnemer en opdrachtgever verloor » kan beschouwd worden als een vergoeding

in geval van sluiting van onderneming voor zover deze premie niet betaald wordt aan de werknemers die zelf ontslag namen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • Bijdragen

  • Sluiting van een afdeling van een n.v.

  • Toekenning aan werknemers van een premie als « vorm van morele vergoeding omwille van de stopzetting van een goed draaiende bedrijdsafdeling die haar enige afnemer en opdrachtgever verloor ».