- Arrest van 21 mei 2013

21/05/2013 - 2012/AB/179

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het feit een bepaling van een arbeidsreglement niet na te leven, die de voorafgaande informatie van de vakbondsafvaardiging oplegt heeft niet automatisch de betaiing van een opzeggingsvergoeding tot gevolg, maar gebeurlijk

een vergoeding op voorwaarde dat het bewijs van een specifieke schade wordt geleverd.

Het feit voor een werknemer die geniet van een dynamisch uurrooster smoesjes in te roepen om bij herhaling de overeengekomen arbeidsuren niet te presteren en om zelfs onverschuldigde recuperaties te bekomen is een ernstige

tekortkoming. De vlekkeloze loopbaan van de werknemer gedurende achttien jaar en de gunstige beoordeling van zijn werk volstaan niet om de dringende reden terzijde te schuiven.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Ontslag

  • Dringende reden

  • Voorafgaande informatie van de vakbondsafgevaardiging

  • Voorzien door het arbeidsreglement

  • Sanctie

  • « Dynamisch » uurrooster.