- Arrest van 4 juni 2013

04/06/2013 - 2012/AB/6

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De eenjarige verjaringstermijn vangt aan bij het einde van de overeenkomst en niet op de datum waarop de werknemer ingelicht werd omtrent de aangifte van een voordeel in natura aan de belastingadministratie.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Verjaring

  • Artikel 15 A.O.W.

  • Aanvang

  • Vordering tot aanpassing van een opzeggingsvergoeding ingevolge de informatie omtrent de aangifte van een voordeel in natura.