- Arrest van 21 juni 2013

21/06/2013 - 2012/AB/112

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De zelfstandige, die wel de voorlopige bijdragen maar niet de bijdragesupplementen beeft betaald die de sociale verzekeringskas wegens de verjaring niet heeft gevorderd, bewijst een beroepsbezigheid als zelfstandige.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN

  • RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN

  • Pensioen

  • Einde van het belastingsgeschil omtrent de inkomsten van twee aanslagjaren

  • Vordering tot betaling van de regularisatiebijdragen

  • Verjaring

  • Wijze van berekening van het pensioen.