- Arrest van 22 augustus 2013

22/08/2013 - 2011/AB/997

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De in artikel 63, § 4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte betaling van voorschotten door de verzekeringsonderneming impliceert noch een erkenning van een recht noch een verplichting een vergoeding te betalen die

hoger is dan deze die later zou worden vastgesteld door het akkoord van de partijen of door een in kracht van gewijsde

gegane beslissing.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE SEKTOR

  • Ontwerp van overeenkomst voorgesteld door de verzekeringsonderneming

  • De getroffene niet akkoord

  • Betaling van uitkeringen op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 12%

  • Arbeidsrechtbank stelt een blijvende arbeidsongeschiktheid van 7% vast

  • Onverschuldigde betaling.