- Arrest van 11 maart 2013

11/03/2013 - 2012/AG/122

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wanneer de werkgever afstand doet van de toepassing van een concurrentiebeding in een gewoon schrijven gericht aan de werknemer, moet hij aantonen dat hij dit schrijven heeft verstuurd binnen de termijn van vijftien dagen vanaf het stopzetten van de overeenkomst. Of de bestemmeling dit schrijven ook heeft ontvangen, is anderzijds zonder belang.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • BEDIENDEN

  • CONCURRENTIEBEDING

  • AFSTAND DOOR WERKGEVER

  • BEWIJS