- Arrest van 22 maart 2013

22/03/2013 - 2011/AR/227

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het voordeel dat de leden van de redactie van een regionale televisieomroep genieten doordat zij vanwege een uitgeverij waarmee hun werkgever een commercieel samenwerkingsverband heeft, van een aantal tijdschriften een gratis abonnement of een abonnement tegen een lagere prijs bekomen, is geen loon in de zin van de RSZ-wet doch een "voordeel toegekend in de vorm van arbeidsgereedschap" in de zin van art. 19, § 2, 5° van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de RSZ-wet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN

  • LOON ARBEIDSGEREEDSCHAP