- Arrest van 12 april 2013

12/04/2013 - 2012/AR/30

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Een werkgever die extra vakantiedagen toekent zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het extralegaal enkel vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen wanneer de werknemer in de onmogelijkheid was om de vakantie op te nemen wegens een schorsing van de arbeidsovereenkomst, evenmin op het extralegaal enkel vakantiegeld voor niet opgenomen vakantiedagen bij vermindering van prestaties, en ook niet op het extralegaal enkel vakantiegeld bij uitdiensttreding.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN

  • NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN

  • EXTRALEGAAL VAKANTIEGELD