- Arrest van 8 januari 2014

08/01/2014 - 2006/AB/48859

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Voor de toepassing van artikel 6, § 1 van het Verdrag van Rome biedt de Belgische reglementering inzake ontslag wegens een dringende reden een betere bescherming aan de werknemer dan de Franse reglementering.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • INTERNATIONALE VERDRAGEN EN VERORDENINGEN

  • EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

  • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten

  • Internationaal privaat recht

  • Verdrag van Rome

  • Artikel 6, § 1

  • Wet die de rechten van de werknemer het meest beschermt

  • Ontslag wegens een dringende reden

  • Franse of Belgische wet.