- Arrest van 5 februari 2014

05/02/2014 - 2012/AB/316 2012/AB/741 2012/AB/1264

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Overeenkomstig artikel 38, lid 2, van de wet van 15 juni 1935 moet een Nederlandse vertaling op straf van nietigheid elke proceshandeling en elk vonnis of arrest vergezellen die moet worden betekend of ter kennis gebracht in het Nederlandse taalgebied.

De nietigheid voortvloeiend uit de niet-naleving van artikel 38 van de wet van 15 juni 1935 beoogt enkel de onregelmatige betekening of kennisgeving; ze raakt niet de proceshandeling zelf (akte van beroep) noch het vonnis noch het arrest.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • TAALWET (TAALGEBRUIK) IN GERECHTSZAKEN

  • Artikelen 38, lid 2, en 40 van de wet van 15 juni 1935

  • Nietigheid bepaald in artikel 40

  • Draagwijdte.