- Arrest van 20 februari 2014

20/02/2014 - 2012/AB/1283

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het verplicht dienstpercentage verschuldigd krachtens C.A.O.'s gesloten binnen het paritair comité van de hotelnijverheid aan sommige werknemers die de dienst verzekeren moet worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding.

Dit gelt evenwel niet voor de bedragen overeenstemmend met de « kleine bus »: het betreft hier een kleine spaarpot van vrij en occasioneel gestorte fooien door de klanten en onder het eigen beheer van de werknemers.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Opzeggingsvergoeding

  • Berekeningsbasis

  • Onderneming onder de bevoegdheid van het paritair comité van de hotelnijverheid

  • Opneming van het dienstpercentage in het loon dat als berekeningsbasis dient voor de opzeggingsvergoeding

  • Grenzen.