- Arrest van 12 mei 2014

12/05/2014 - 2013/AG/269

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De werkgever die de hem door de provider afgeleverde gedetailleerde afrekeningen van de bedrijfs-gsm controleert, schendt hiermee geenszins de gerechtvaardigde privacy-verwachtingen van de werknemer. Er is geen sprake van een inmenging in diens privacy, beschermd door art. 8.1 EVRM dat een directe horizontale werking heeft. Hij kan het bekomen bewijs zonder meer in rechte aanwenden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEWIJS

  • SCHENDING PRIVACY

  • ART. 8.1. EVRM

  • GERECHTVAARDIGDE PRIVACYVERWACHTING