- Vonnis van 13 januari 2011

13/01/2011 - 07/127325/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Om discriminatie te vermijden met samenwonende personen met een handicap zonder andere inkomsten, die elk recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming categorie B, dient aan elk van de twee samenwonende personen met een handicap die elk een vervangingsinkomen hadden, tweemaal het bedrag B, maar verminderd met de som van hun vervangingsinkomen, toegekend te worden.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE VOORZORG

  • TEGEMOETKOMINGEN AAN GEHANDICAPTEN

  • INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMINGEN

  • ECHTGENOTEN ZIJN BEIDEN GEHANDICAPT

  • IN REKENING BRENGEN VAN DE INKOMSTEN VAN DE PARTNER

  • DISCRIMINATIE

  • PRETORIAANSE OPLOSSING