- Vonnis van 7 september 2011

07/09/2011 - 10/2977/A en 11/8/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Om - in het kader van de maatschappelijke dienstverlening, waarvoor het OCMW in casu een bijkomende voorwaarde van werkbereidheid had beslist - de graad van werkbereidheid van een moslima, die godsdienstige bezwaren inzake kledij en inzake samenwerking met mannen inroept, adequaat te kunnen bepalen, is een persoonlijke verschijning vereist, nu het OCMW in casu nagelaten heeft daarover voldoende onderzoek te doen (art. 60 § 1, eerste lid en § 3, tweede lid OCMW-wet, en art. 3, 5° RMI-wet).


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE VOORZORG

  • openbare centra voor maatschappelijk welzijn