- Arrest van 4 maart 2011

04/03/2011 - 08/16222

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het feit dat een criterium niet vermeld wordt in de gesloten lijst van de Wet van 10 mei 2007 belet niet dat de werknemer, die beweert het slachtoffer te zijn van een discriminatie op grond van dat criterium, de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet inroept.

De bepaling uit een ondernemings-CAO, die haar toepassing beperkt tot de werknemers die ontslagen zijn omwille van redenen verbonden aan een herstructurering voorgelegd aan een ondernemingsraad, schendt het gelijkheidsbeginsel uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ANTIDISCRIMINATIE

  • Gelijke behandeling

  • Criterium niet beoogd door de Wet van 10 mei 2007

  • Gevolg

  • Beperkte toepassingsvoorwaarden van een CAO.