- Arrest van 12 april 2011

12/04/2011 -

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Sinds de invoering van een uniforme definitie van het begrip arbeidstijd door het KB van 10 juni 2001 moet uitsluitend aan de hand van deze regelgeving het deeltijds karakter van de arbeidsovereenkomst worden beoordeeld, met uitsluiting van de voorheen bestaande rechtspraak.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR

  • ARBEIDSONGEVAL

  • BASISLOON

  • DEELTIJDSE TEWERKSTELLING

  • BEGRIP