- Vonnis van 18 april 2011

18/04/2011 - 10/1987

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De werkgever die verzuimt een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dimona) te doen, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Deze bijdrage wordt opgelegd naast de administratieve geldboete. Zo de solidariteitsbijdrage gezien wordt als een straf, rijst de vraag of het beginsel van verbod op dubbele bestraffing wordt geschonden (non bis in idem).


Vonnis - Integrale tekst

Zie pdf.

Vrije woorden

  • De werkgever die geen onmiddellijke van tewerkstelling doet, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Hij kan ook strafrechtelijk worden vervolgd of er kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Zeker in geval de solidariteitsbijdrage aanzien wordt als een straf, rijst de vraag of dit geen dubbele bestraffing oplevert voor eenzelfde misdrijf. De Rechtbank stelt in dit verband een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.