- Vonnis van 12 januari 2011

12/01/2011 - 09/2081/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Om het nettoreferteloon te bepalen voor de berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding, in zoverre die berekening geregeld wordt door CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, moet de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen, rekening houdend met gebeurlijke verminderingen, zoals de werkbonus.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN NATIONALE ARBEIDSRAAD

  • ARBEIDSOVEREENKOMST

  • CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN

  • AANVULLENDE VERGOEDING NETTOREFERTELOON

  • PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN DE SOCIALE ZEKERHEID

  • WERKBONUS