- Arrest van 21 mei 2012

21/05/2012 - 10/4044/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De werkgever geeft blijk van misprijzen indien hij, zonder enige uitleg, de naam van de administratief verantwoordelijke

van de site wist om deze door de naam van een andere werknemer te vervangen, hem de toegang tot zijn mailbox

onmogelijk maakt, de harddisk van zijn computer verwijdert en hem de toegang tot zijn bureau ontzegt met de mededeling

dat hij voor zijn werk voortaan bij het onderhoudspersoneel naast de leerjongen plaats dient te nemen.

Het ontslag om dringende reden is ook willekeurig wanneer de reden uit de lucht gegrepen is en men zich daarvan

bedient ter vergelding voor de gewettigde eisen van een bediende die zich tegen de wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden

verzette.

Ook al kan een werkgever, op grond van de huidige bepalingen van het Belgisch recht, onmiddellijk en zonder enige

reden een werknemer ontslaan mits betaling van een opzegvergoeding, toch is dit niet het geval voor wat het ontslag

om dringende reden betreft. Dit ontslag mag niet willekeurig, en zeker niet ter vergelding, plaats vinden. Hierbij

mag tevens niet lichtzinnig te werk gegaan worden en dient dit ontslag een uitzonderlijke maatregel te blijven.

De morele schade kan op 20.000 euro geraamd worden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Bediende

  • Wijziging van de taken

  • Aanklacht

  • Ontslag om dringende reden

  • Vergelding

  • Onbezonnen gedrag

  • Misbruik van recht.