- Arrest van 15 november 2012

15/11/2012 - 10/11561/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De dading waardoor de partijen wederkerig en zonder beperking verzaken aan "alle rechten in het raam van de wet op de arbeidsovereenkomst" belet een vordering gegrond op elementen waarvan een partij geen kennis had op het tijdstip waarop de dading werd gesloten, inzonderheid beweerde handelingen van oneerlijke concurrentie: de rechtvordering met dat voorwerp is ontoelaatbaar.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BURGERLIJK WETBOEK

  • Arbeidsovereenkomsten

  • Einde van de overeenkomst

  • Dading

  • exceptie van dading

  • Draagwijdte.