- Arrest van 15 november 2012

15/11/2012 - 10/15794/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Een werknemer kan verzaken aan het minimumloon bedongen in een collectieve arbeidsovereenkomst, die algemeen bindend werd verklaard bij koninklijk besluit, zodra het recht dat minimumloon verworven is. Het zijn immers dwingende bepalingen, zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd, en geen bepalingen van openbare orde.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSREGLEMENTERING

  • BESCHERMING VAN HET LOON

  • Loon

  • Bepalingen van dwingende aard en niet van openbare orde

  • Verzaking

  • Na het ontstaan van de schuld, maar voor het einde van de overeenkomst

  • Geldigheid.