- Vonnis van 13 juni 2012

13/06/2012 - 10/9.883

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De schooltoelage die betaald wordt aan de werknemers die schoolgaande kinderen ten laste hebben, rechthebbenden op kinderbijslag, is een aanvulling op de kinderbijslagen en is dan ook geen loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zouden zijn. Deze toekenning is niet discriminerend, aangezien artikel 45 van de wet van 27 juni 1969 enkel betrekking heeft op het verbod van discriminatie binnen eenzelfde categorie van werknemers.

Een laptop die ter beschikking gesteld wordt van werknemers die zich dienen te verplaatsen en waarvan niet bewezen is dat deze daadwerkelijk voor privédoeleinden gebruikt wordt is geen loonvoordeel waarvoor sociale bijdragen moeten worden betaald.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • Bijdragen

  • Loon

  • Schooltoelage

  • Aanvulling op kinderbijslag

  • Discriminatie

  • Laptop ter beschikking van de werknemers

  • Geen bewijs van privégebruik.